Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderim Koşulları

  • Son bildiri gönderme tarihi 2 Ağustos 2024’tür. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Bildiriler Prof. Dr. Murat Turgay’ın başkanlığında Toplantı Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
  • Düzenleme Kurulu’nun belirleyeceği bildirler poster turlarında ve sözel oturumlarda sunulacaktır.

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

  • Toplantıya klinik araştırmalar yanında eğitici veya ilginç olgu sunumları da bildiri olarak gönderilebilir.
  • Bildiri özetleri 3.000 karakter ile sınırlandırılmıştır. 3.000 karakterden fazla olan özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Bildiri özetleri Times New Roman fontunda, 10 punto ile yazılmalıdır.
  • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
  • Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
  • Özetlerde yazarların ünvan, ad, soyad ve kurumları yazılmalıdır.
  • Özetlere istenirse 2 adet resim ve 2 adet tablo eklenebilir.

Geri Bildirim: Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine bildirilecektir.

Destek İçin: art@dmrturizm.com.tr